Ö.T.H.É.T. EGYESÜLET

Közösségfejlesztés Nagykállóban

EFOP-1.3.5-16-2016-00071

Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület

"Közösségfejlesztés Nagykállóban"

Támogatás összege: 14 895 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Megvalósulás: 2017. 03.  01. – 2023. 12. 06.

2020 v2

A projekt keretében Nagykálló községben, mely a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásba tartozik, kívánjuk fiatalok, családok és fizikailag-szellemileg friss nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti
együttműködéssel elősegíteni a területi és társadalmi kiegyenlítődést. Az Egyesület önkéntesekkel együttműködik, a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásában szerepel, és mint nagy tapasztalattal rendelkező közösségszervező, már
tevékenykedett a térségben, ismeri a helyi viszonyokat. A program keretében létrejövő és megerősödő közösségek a társadalmi széttagoltságot mérsékelni fogják. Célunk olyan komplex szolgáltatások és programok nyújtása a Nagykállóban élők számára, ahol az
egyes elemek egymás hatását kiegészítik, erősítik, és amelyek között mindenki talál a saját jelenlegi élethelyzetének és igényének megfelelőt. Programjainkat elsősorban a helyi erőforrásokra alapozzuk. A szakmai megvalósításban ifjúságsegítő szakember is részt
vesz. A projekt megvalósításához 6 szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást.

Célok:

- társadalmi célú szolgáltatások biztosítása a helyi igényekhez igazodva a helyi társadalmi, kulturális különbségek mérséklése, új helyi közösségek kialakításának ösztönzése

- önkéntesség elterjesztése, önkéntes munkavégzésre ösztönzés

- civilek közötti tapasztalatcsere, jó gyakorlatok által a civil társadalom megerősítése, érdekérvényesítési képességük növelése

- generációk közötti szakadék csökkentése, családok megerősítése

- szakemberek képzése, akik hosszú távú közösségfejlesztést végeznek majd a területen

Célcsoport: A 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul.

A projekt előkészítése során olyan tevékenységek tematikáját dolgoztuk ki, amelyek hozzájárulnak a meghatározott célok eléréséhez.

„A” tevékenységcsoport tevékenységei:

  1. Célcsoport toborzása, bevonása
  2. Önképzés: a kommunikációs, konfliktuskezelési, problémamegoldó készségek fejlesztése
  3. Generációk közötti együttműködés: életutak program a generációk közötti szakadék csökkentésére
    4. Önkéntes szolgáltatások biztosítása: kamaszok informatika oktatása nyugdíjasoknak, nyugdíjasok kézműves technikákat oktatnak fiataloknak
  4. Kapcsolattartás az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft-vel
  5. A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése

„C” tevékenységcsoport tevékenységei

  1. Nemzetiségi/hagyományőrző nap
  2. Szakmai fórumok, konferenciák, rendezvények a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében

   2.1. civil kerekasztal
   2.2. civil konferencia

   2.3. civil nyílt nap

3.Közösségi aktivitás erősítése

   3.1. tematikus beszélgető körök

   3.2. túrázás

   3.3. falu szépítő összefogás/falunap vendéglátással

   3.4. közösségfejlesztő szakemberek képzése

4.Családok megerősítése, fiatalok szemléletformálása
   4.1. szemléletformáló foglalkozás kamaszoknak: felelős párkapcsolati attitűd támogatása

   4.2. családtámogató szolgálat: önkéntesek látogatnak családokat, tanácsokat, információkat nyújtanak

A projekt hosszú távú hasznosulása: a 3 éven keresztül folyó, egymásra épülő programok által sok családban és közösségben pozitív fordulat következik be: családi életek válnak harmonikusabbá, megváltozik a generációk közötti kapcsolat (szülő – gyermek-nagyszülő), a munka világához való viszonyulás pozitív fordulatot vesz, önkéntesség elterjed, egymás segítése erősödik, a civilek közötti kapcsolat stabillá és hatékonnyá válik. A projekt keretében képzettséget szerző személyek munkájukkal hosszú távon segítik majd a célterület közösségfejlesztését. Szervezetünk munkáját a későbbiek során a projektbe bevont emberek segítenék és válnának a szervezetünk fejlesztési stratégiáját szolgáló munkatársaivá, hozzájárulva hosszú távú céljaink megvalósulásához.